O. Samuel Rajss

O. Samuel Rajss

Nowe Definitorium Kustodii

Nowe Definitorium Kustodii

O. Lucjan Bogucki nowym kustoszem słowackim

O. Lucjan Bogucki nowym kustoszem słowackim

Bernard z Quintavalle – pierwszy towarzysz św. Franciszka

Bernard z Quintavalle – pierwszy towarzysz św. Franciszka

Wolontariat dla Kresów 2019 – zostały ostatnie wolne miejsca!

Wolontariat dla Kresów 2019 – zostały ostatnie wolne miejsca!

Jan Parenti - generał franciszkanów

Jan Parenti - generał franciszkanów

Te Deum złotych jubilatów

Te Deum złotych jubilatów

Scripta–Pisma Św. Franciszka z Asyżu

Scripta–Pisma Św. Franciszka z Asyżu

Krakowski prowincjał przewodniczącym Federacji Europy Środkowo-Wschodniej Zakonu Franciszkanów

Krakowski prowincjał przewodniczącym Federacji Europy Środkowo-Wschodniej Zakonu Franciszkanów

„Aby być kapłanem, to naprawdę trzeba być odważnym”

„Aby być kapłanem, to naprawdę trzeba być odważnym”

Pokaż więcej aktualności